Picture of Nur Hanis Aliaa Azizi
SENARAI PELAJAR MENGULANG SEMESTER I SIDANG AKADEMIK 2016/2017
by Nur Hanis Aliaa Azizi - Tuesday, 22 March 2016, 02:51 PM
 

Kepada pelajar Kohot 1,2 dan 3

Sila rujuk senarai nama di sini untuk pelajar yang mengulang pada semester khas kali ini. Bagi pelajar mengulang, anda perlu aktif sepanjang semester ini dijalankan. Anda perlu aktif di Moodle kerana input dan tugasan bagi setiap kursus ulangan hanya terdapat di Moodle, tiada kuliah bersemuka kecuali bagi kursus dan pelajar yang diwarnakan kuning di dalam senarai berikut, anda perlu hadir kuliah bersemuka. Anda diminta untuk menyemak Moodle masing-masing untuk mengetahui tugas anda.