Picture of Azidah Abu Ziden
SEMESTER KHAS 2015 (KURSUS MENGULANG)
by Azidah Abu Ziden - Monday, 27 July 2015, 02:12 PM
 

Kepada pelajar Kohort 3 dan Kohort 4,

Sila rujuk senarai nama di sini untuk pelajar yang mengulang pada semester khas kali ini. Anda perlu mengikut arahan dari Penyelaras Kursus untuk mengetahui tugasan/kuiz yang perlu dilakukan untuk semester khas ini.  Tugasan/kuiz perlu dihantar kepada Penyelaras Kursus sebelum 20 Ogos 2015.

SENARAI KURSUS MENGULANG YANG DITAWARKAN UTK SEMESTER KHAS 2014/2015

1

SRF3023 - Keelektrikan, Kemagnetan dan Gelombang

Dr. Mohd Norawi Ali

2

KRB3053 - Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

Prof. Madya Dr. Rohizani Yaakub

3

BML3043 - Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu

Dr. Tajul Aripin Kassin

4

BML3053 - Morfologi Bahasa Melayu

Dr. Syed Zainal Ariff Syed Jamaluddin

5

BIL3013 - English Grammar

Prof. Madya Dr. Tan Kok Eng

6

KAB3043 - Pengajaran Literasi: Awal Membaca dan Menulis Bahasa Melayu

Prof. Madya Yahya Che Lah

7

MSL3123 - Kreativiti dan Ekspresi Seni

En Shahrul Anuar

8

MSD3103 - Studio Praktis Reka Bentuk

En Shahrul Anuar

9

MSL3113- Pengajaran Seni Tahap 2 Teori Seni

En Shahrul Anuar

10

MSH3103 - Membentuk dan Membuat Binaan

Dr. Azidah Abu Ziden

11

MSR3053 - Pengajaran Seni Tahap 1

En. Khairul Albar Masror

12

MSP3083 - Budaya dan Pemikiran Visual

Dr. Nor Zarifah Maliki

13

CMP2011 - Kokurikulum

Prof. Madya Dr. Abdul Rashid Mohamad

14

KPD3026 – Pengajaran, Teknologi Dan Penaksiran 2

Dr. Azidah Abu Ziden

15

KPD3016- Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran

Dr. Azidah Abu Ziden

(Edited by Nur Hanis Aliaa Azizi - original submission Monday, 27 July 2015, 12:37 PM)