Picture of Azidah Abu Ziden
MASALAH LOGIN
by Azidah Abu Ziden - Wednesday, 29 October 2014, 06:35 PM
 

PERHATIAN KEPADA SEMUA:

PIHAK KAMI INGIN MEMOHON MAAF ATAS MASALAH AKSES/LOGIN PPGUSM.COM DALAM MASA BEBERAPA HARI INI. MASALAH TELAH BERJAYA DISELESAIKAN. SAYA TELAH MEMBUKA SEMULA KUIZ KRB3053 (di bawah Penyelarasan Dr. Zainuddin) UNTUK 3 HARI SEHINGGA 29 OKTOBER UNTUK KEMUDAHAN PELAJAR YANG TIDAK BERJAYA MENGAKSES KUIZ SEMASA SERVER PPGUSM.COM MENGHADAPI MASALAH.

TERIMA KASIH.

DR. AZIDAH