Penyelaras Bidang Pendidikan Seni Visual: Dr. Fadzilah Amzah