Penyelaras Bidang Pendidikan Seni Visual: Tuan Hj. Abdul Rahman Abdul Aziz